Beeldende therapie kinderen

Voor kinderen is spelen een natuurlijke manier van het uiten en omgaan met hun problemen. Buro Binnenste Buiten gaat uit van de eigenheid van het kind en sluit aan bij de interesses die een kind toont. Door de belevingswereld van het kind als uitgangspunt te nemen, creëert Buro Binnenste Buiten een veilige situatie, waarin het kind stapjes kan gaan
zetten in de richting die het moeilijk of eng vindt. Door bijvoorbeeld heel gestructureerd en planmatig een werkstuk te maken, kan een kind spelenderwijs groeien en leren. Dit alles speelt zich af op onbewust niveau, het kind ervaart de therapie als fijn samen spelen. Groeien, ontwikkelen en verder komen is in ieders leven essentieel, maar kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, kinderen met
een ontwikkelingsproblematiek, kinderen die een scheiding of verlies hebben meegemaakt, kunnen daarin stagneren en moeten soms aan de hand worden genomen, om weer een stapje verder te komen.

Waarom is deze vorm van werken geschikt voor kinderen?
Het is een manier om kinderen aan hun eigen problemen te laten werken zonder dat ze het gevoel hebben dat er iets gezegd moet worden. Vaak uiten ze zich in een tekening of een kleiwerkstuk en vertellen daarna zelf wat er gemaakt is. Kinderen ervaren nieuwe dingen, ze zijn trots op hun werk, vinden het leuk om aan een werkstuk te werken. En als het dan goed lukt, zijn ze heel erg trots op wat ze gemaakt hebben. Als het niet lukt, proberen ze het vaak nog een keer, of doen extra hun best om het goed te doen. Ze leren als het ware spelenderwijs inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en probleemoplossend vermogen.

Als kinderen leren hoe zij spelenderwijs hun problemen kunnen oplossen of overwinnen is dat een manier om problemen in het echte leven ook het hoofd te kunnen bieden. Ook krijgen ze door het beeldend werken meer zelfvertrouwen. Ze lossen eigen problemen op of krijgen handvatten aangereikt. Ze ervaren dat ze een probleem áan kunnen. Dat maakt dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en dit werkt door in het dagelijks leven.
Ook kunnen kinderen met concentratie- of aandachtsproblemen leren om hun concentratie vast te houden bij een opdracht. Ze leren deze te vergroten door elke keer langer aan een opdracht te moeten werken.
Tevens bestaat de mogelijkheid om in korte workshops om te leren gaan met bijvoorbeeld diverse emoties of met sociale vaardigheden.