Kinderen met ASS

Kinderen met een autisme verwante stoornis
Kijkend naar kinderen en jongeren met een aan autisme verwante stoornis en/of ontwikkelingsachterstand wordt hun ontwikkelingachterstand zichtbaar. Informatieverwerking en ordening van informatie is voor hen moeilijk. Als deze kinderen het niet goed begrijpen, worden ze angstig en is de plek waar ze zijn niet meer de veilige plek die ze nodig hebben.
Vaak uiten ze dit door vreemd gedrag. Dit is een signaal van onmacht. Ieder kind is anders en het is dan ook belangrijk om zorgvuldig af te stemmen op dat kind en zijn mogelijkheden en beperkingen.

Wanneer kies je voor individuele therapie?
Voor kinderen met autisme kan het wenselijk zijn om te starten in een individueel traject en vervolgens in kleine stapjes te gaan werken aan bijvoorbeeld sociale vaardigheden in een klein groepje.

Als je kind signalen afgeeft in de vorm van lichamelijke klachten maar er niet echt iets te vinden is wat op een lichamelijke aandoening lijkt, kun je je als ouder afvragen of het niet ‘tussen de oren’ zit. Misschien is een kind bang voor iets of wordt het gepest op school en durft het niets te vertellen. Dan is BT een mogelijkheid om te achterhalen wat er nu precies aan de hand is.

PGB-begeleiding
Er bestaat een mogelijkheid om kinderen met een PGB-indicatie begeleiding te geven. Deze begeleiding is gericht op sociale redzaamheid, zelfstandiger functioneren en oefenen met nieuwe vaardigheden.

Vaak wordt in een gesprek met ouders en het kind helder wat de hulpvraag is. Deze hulpvraag wordt omgezet in een plan van aanpak.

Met behulp van individuele begeleiding wordt het kind op basis van creatieve middelen op een speelse en laagdrempelige manier geholpen om te werken aan eigen doelen zoals bijvoorbeeld het maken van contact.

Kosten individuele PGB-begeleiding: 50 euro per uur.