Wat is beeldende therapie

Beeldend naar buiten brengen wat je van binnen bezig houdt.

Kinderen of volwassenen hebben soms problemen die ze niet alleen kunnen oplossen. Het inschakelen van deskundige hulp kan dan een uitkomst bieden, bijvoorbeeld door een gesprek aan te vragen met een psycholoog of maatschappelijk werker. Je praat dan over problemen. Nou is praten één manier. Verwerken door “er-aan-te werken” is een andere. Beeldende therapie is zo’n andere manier.

Wat is beeldende therapie?
Beeldende therapie is een behandelmethode waarbij je allerlei materialen kunt gebruiken om je te uiten, zoals bijvoorbeeld verf, klei, steen en krijt. Gaandeweg het ‘maken’ wordt er iets zichtbaar over jezelf en over de problemen waar je tegenaan loopt. Door goed naar je eigen werk te kijken en je bewust te worden van gevoelens tijdens het maken en hierover te praten, krijg je inzichten in je eigen mogelijkheden en beperkingen. Vastgeroeste patronen worden zichtbaar en je leert hoe je je problemen op een andere manier zou kunnen oplossen.

Het is een ervaringsgerichte therapie. Het doen en ervaren staat centraal.

Termen welke gehanteerd worden zijn:
Maken is meemaken, werken is verwerken, samen iets maken, samen hetzelfde maken, herinneringen inbrengen, het gemaakte tonen aan de ander, jezelf laten zien, onder ogen zien van het probleem, door je handen laten gaan, symboliek gebruiken, eigen vormen vinden, eer betonen, waardering uiten, concentreren, ontspannen, vaardigheden hanteren.